Missie & zorgvisie

Kristal Welzorg Groep is een maatwerkvoorziening/zorgaanbieder die zich heeft gespecialiseerd in het verlenen van multiculturele thuiszorg om de zelfredzaamheid en participatie van mensen, in het bijzonder allochtone zorgvragers, te ondersteunen en te bevorderen.

Kristal Welzorg Groep stelt de cliënt centraal vanuit warmte, respect, begrip en laagdrempeligheid mensen ondersteunen en verzorgen.

Er is een warme bedrijfscultuur en iedereen die bij Kristal Welzorg Groep werkt vanuit zijn of haar hart voor zorg.

Kleinschaligheid en vanuit zorg voor de gemeenschap wil de Kristal Welzorg Groep voorzien in een maatschappelijke behoefte om klantgericht de beste dienstverlening te bieden in de regio.